Regjistrimi / Krijimi i llogarisë

Në mënyrë që të regjistroni organizatën apo organizatat tuaja si anëtare të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare të Beneluksit duhet ta keni një llogari në këtë sistem që mund ta krijoni duke plotësuar fushat e mëposhtme. Këto të dhënat nuk do të bëhen publike, do të shihen vetëm nga administratori i ketij sistemi. Nëse keni një llogari të krijuar, mund të hyni këtu .
Fushat me * janë të obliguara!

Fjalëkalimi duhet të përmbajë shkronja të mëdha, shkronja të vogla, numra dhe duhet të ketë së paku 6 karaktere.